KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka klauzula informacyjna znajduje się w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Organizacja

Szczegółową organizację pracy placówki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny przedszkola opracowany przez dyrektora, zaopiniowany przez radę pedagogiczną. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący przedszkole.

Organami Przedszkola są:

  • dyrektor przedszkola,
  • rada pedagogiczna,
  • rada rodziców.

Kompetencje Dyrektora znajdują się w Statucie Przedszkola nr 16

Kompetencje Rady Pedagogicznej znajdują się w Regulaminie Rady Pedagogicznej

Kompetencje Rady Rodziców znajdują się w Regulaminie Rady Rodziców


Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola.

Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

Rozkłady dnia zawarte są dziennikach zajęć poszczególnych oddziałów.


Pomoc psychologiczną w przedszkolu sprawuje mgr Agata Kruk, zatrudniona w Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej.

W placówce pełni dyżury w piątek w godz. 9.00 - 12.30.

Pomoc logopedyczną w przedszkolu sprawuje mgr Katarzyna Folejewska 

Godziny pracy logopedy: poniedziałek 14.30 - 17.30, czwartek 14.30 - 17.30, piątek 11.30 - 16.30


Terapeutą SI w przedszkolu jest mgr Małgorzata Traczuk

Godziny pracy logopedy: poniedziałek 11.30 - 15.30, wtorek 9.30 - 14.00, środa 12.00 - 16.00

Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole nr 16 "Zaczarowany Zakątek" w Warszawie
odpowiada: Beata Mizerska
data: 25-04-2018
wytworzył: Beata Mizerska
data: 25-04-2018
data: 25-04-2018
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

  • 05-04-2018 - Edycja treści
  • 27-02-2018 - Edycja treści
  • 24-01-2018 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 147